Här hamnar ditt program i höst

Förändringen till tre akademier kommer inte påverka dig som student i någon större utsträckning. Men det är ändå bra att ha koll på vilken akademi du tillhör.

Så här kommer de tre akademierna att heta:

- Akademin för textil, teknik och ekonomi
- Akademi för vård, arbetsliv och välfärd
- Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Ibland delat ansvar

I vissa fall har utbildningar delar av sitt innehåll under flera akademier. Då har ansvaret fördelats på mest lämpliga sätt. Ett exempel på det är utbildningarna Affärsinformatik och Dataekonom. Eftersom huvudområdet Företagsekonomi kommer att ligga på ”Akademin för textil, teknik och ekonomi", och ansvaret för huvudområdet Informatik kommer att ligga på "Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT", så måste kompetenser från båda akademierna användas i utbildningarna.

– Det blir upp till båda akademierna att tillsammans se till att båda utbildningarna håller minst lika hög kvalitet som tidigare, och att de även fortsättningsvis utnyttjar samläsningsmöjligheterna, säger Björn Abelli, biträdande prefekt vid HIT.

Ännu mer samverkan

Ett av målen med den nya organisationen är att främja samarbete utbildningsprogram emellan. OPUS (Programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället) hamnar i den nya organisationen i Akademi för vård arbetsliv och välfärd. Studierektor för OPUS är Christian A Jensen.

– Vi ser goda samarbetsmöjligheter både forsknings- och utbildningsmässigt inom huvudområdena Arbetsvetenskap och Vård- och omsorgsadministration samt Administratörsprogrammet. Vi ser fram emot en ökad samverkan även vad gäller akademins olika magisterprogram.

Nedan ser du vilka utbildningsprogram som återfinns vid respektive akademi. Under ”Läs mer” kan du se hur all kärnverksamhet fördelas i den nya organisationen.

Akademin för textil, teknik och ekonomi


Utbildningsprogram:

HIT

 • Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT, leder till kandidatexamina i både huvudområde företagsekonomi och informatik
 • Civilekonomprogram
 • Event management
 • Ekonomie kandidatutbildning i företagsekonomi
 • Kandidatutbildning i företagsekonomi
 • Magisterutbildning i företagsekonomi

THS

 • Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode
 • Designteknikerutbildning
 • Konstnärlig masterutbildning i mode- och textildesign
 • Magisterutbildning i textilteknik
 • Masterutbildning i textilteknik
 • Magisterutbildning i textilt management m inr styrning av textila värdekedjor
 • Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management
 • Masterutbildning i textilt management m inr styrning av textila värdekedjor
 • Magisterutbildning i textilt management med inriktning fashion management
 • Modedesignutbildning
 • Textildesignutbildning
 • Textilingenjörsutbildning
 • Textil produktutveckling och entreprenörskap
 • Textilekonomutbildning

IH

 • Byggingenjör
 • Energiingenjör
 • Högskoletekniker i energi- och processteknik
 • Industriell ekonomi – affärsingenjör
 • Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap
 • Industriell ekonomi – logistikingenjör
 • Industriell ekonomi - internationell affärsingenjör
 • IT-tekniker
 • Kemiingenjör - tillämpad bioteknik
 • Masterutbildning i energi- och materialåtervinning
 • Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - industriell bioteknik
 • Maskiningenjör - produktutveckling
 • Magisterutbildning i industriell ekonomi - logistik
 • Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande
 • Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning
 • Tekniskt Basår, 40 veckor

Akademi för vård, arbetsliv och välfärd


Utbildningsprogram:

HIT

 • Administratörprogrammet

VHB

 • Sjuksköterskeutbildning
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård
 • Barnmorskeutbildning

PED

 • Organisations- och personalutvecklare i samhället, OPUS
 • Magisterutbildning i arbetsvetenskap

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT


Utbildningsprogram:

BHS

 • Bibliotekarie
 • Bibliotekarie, distansutbildning
 • Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation
 • Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster (internationellt masterprogram, ges på engelska)
 • Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning
 • Masterutbildning: Digitala tjänster - kultur, information & kommunikation
 • Webbredaktör
 • Webbredaktör, distansutbildning
 • Webbredaktör, påbyggnad till kandidatexamen

HIT

 • Dataekonomutbildningen, leder till kandidatexamen antingen i huvudområde företagsekonomi eller huvudområde informatik
 • Kandidatutbildning i informatik
 • Magisterutbildning i informatik
 • Masterutbildning i informatik
 • Systemvetarutbildningen
 • Systemarkitekturutbildningen

PED

 • Förskollärarutbildning
 • Förskollärarutbildning för verksamma, halvfart dagtid
 • Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Grundlärare med inriktning mot arbete förskoleklass och grundskolans årskurs F-3
 • Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Lärarutbildning enligt examensordning 2001
 • Masterprogram i pedagogiskt arbete, halvfart kvällstid
 • Ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9: svenska/svenska som andraspråk/engelska
 • Ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9: matematik/fysik/kemi
 • Ämneslärare för gymnasiet:matematik/kemi

Läs mer

Här kan du se hur hela kärnverksamheten indelas i de tre akademierna.