Högskolan i topp när samverkan rankas

– Vi är bra på samverkan vid Högskolan i Borås med många välutvecklade nätverk med verksamheter i vår omvärld. Vi har också mycket hög kvalitet på vår verksamhetsförlagda utbildning, säger rektor Björn Brorström.

Det är Barnmorskeutbildningen, 90 högskolepoäng och Sjuksköterskeutbildningen, 180 högskolepoäng som hamnar på andra, respektive tredje plats i landet. Av alla utbildningsprogram i landet hamnar således två från Högkolan i Borås topp tre.

I rankingen för utbildningar inom området Vård och omsorg, hamnar fyra utbildningprogram från högskolan i Borås topp tio.

Mer om rankingen

Det är sjunde gången i ordningen som Svenskt Näringsliv, genom Samverka mera, rankar hur väl utbildningar samverkar med arbetslivet. Så här förklarar Svenskt Näringsliv varför de gör sin undersökning.

”Vi vet nämligen att så många som varannan av Sveriges studenter tycker att kopplingen till arbetslivet under studierna är dålig. Det har vi fått veta från de lite drygt 30 000 studenter vi pratat med i de intervjuundersökningar vi gjort under många år. Vi vet också att utbildningar med stark koppling till företag; till exempel genom gästföreläsare från företag eller organisationer, exjobb eller olika typer av skarpa projekt i samarbete med arbetsplatser, ger dig som nybakad student i särklass bäst förutsättningar när du ska ut i arbetslivet.”

 

 

Text: Erik Holmlund