”Learning by doing” gällde för byggingenjören Anna

Anna bestämde sig direkt efter gymnasiet för att bli ingenjör och kom också in på en civilingenjörsutbildning. Men redan i starten kände hon att hon var alltför skoltrött så hon hoppade av. Istället blev det jobb på Statoil i Bollebygd. Anna trivdes bra och blev kvar i flera år. Men så rekommenderade en kompis byggingenjörsutbildningen i Borås och det kändes som rätt läge att börja studera igen.

Till en början hade Anna lite svårt att inse att hon nu faktiskt skulle bli byggingenjör. Utbildningen kändes så generell. Det var först under andra året hon känslomässigt kom till insikt att, jo, så var fallet. Men något saknades. Hon ville komma närmare den miljö hon skulle arbeta på sås måningom, få en känsla för hur det är där ute på en byggarbetsplats. Anna bestämde sig för att söka praktik på ett byggföretag och göra ett studieuppehåll en termin. Det blev plötsligt två praktikplatser, en över sommaren på PEAB och sedan under hösten på RO-gruppen inom produktion.

Anna Anderén 
Ålder: 32
Från: Uppvuxen i Tostared, bor i Bollebygd.
Examen: Högskoleingenjörs- och kandidatexamen i byggteknik, 2012, Högskolan i Borås.
Har tidigare gjort: Jobbat som ställföreträdande anläggningschef på Statoil i Bollebygd.
Jobbar som: Produktionsarbetsledare på RO-gruppen Södra Älvsborg AB.

Anna kastades rakt in i verkligheten med ett ombyggnadsprojekt av en tandläkarmottagning.
−Jag minns att det var en himla massa ledningar som skulle dras till tandläkarstolen för att den skulle fungera och att utsättningen var på millimetern noga.
Ett annat uppdrag var att köpa in tjänster av en rivningsfirma där utmaningen vara att hålla nere kostaderna.

Fick komma tillbaka

Efter praktiken var det dags att återgå tills studierna. Innan hon lämnade RO-gruppen frågade hon dem ifall de ville ha hjälp med något mer projekt. Hon erbjöds då ett examensarbetsprojekt. Det handlade om att göra en kundnöjdhetsundersökning i ett byggföretag. Hennes arbete uppskattades och det blev ytterligare en sommar på RO-gruppen. Därefter fick hon en fast anställning som arbetsledare, men hon fick även tillfälle att pröva på uppgifter som kalkyl och inköp i olika projekt.

Det ena projektet avlöste sedan det andra. Hon fick vara arbetsledare vid ombyggnaden av en konstorsbyggnad åt ÅF i Alingsås. Direkt därpå blev det ett ombyggnadsprojekt för en mottagning för barn och ungdomspsykiatri i Borås och sedan ett större projekt i Viared där restaurangkedjan Burger King och gymföretaget Nordic Wellness skulle etablera sig i anslutning till möbelföretaget Mio. Idag jobbar hon med ett projekt där man bygger ett par punkthus på Trandared i Borås.
−Det roliga med jobbet är omväxlingen och att se en tydlig början och ett slut på projekten. Inget projekt är det andra likt.

Rollen som arbetsledare

Annas jobb som arbetsledare innebär att hon är ute på själva byggarbetsplatsen.
−Jag ser till att rätt mängd hantverkare finns på plats och att det finns material och hjälpmedel. Sedan gör jag uppföljningar och utsättningar och samordnar arbetet på byggarbetsplatsen.

Efter ett par år ute i arbete känner Anna sig tryggare i sin yrkesroll. Annat var det i början.
−Jag tycke att det var en jobbig känsla att inte veta och kunna allt. Men jag har lärt mig att även om man är ingenjör så kan man inte veta allt. Man måste kunna lämna över till de som har svaret på eventuella frågor och till de som kan lösa eventuella problem som kan uppstå. Det viktiga är att veta vart man ska vända sig för att få svar. Jobbet innebär att man är i en lärandeprocess hela tiden. Det är en fantastisk arbetsplats.

Hur ska en bra arbetsledare vara?

−Man ska vara strukturerad, klara av att hålla många bollar i luften, vara lyhörd på medarbetarna, vara bestämd och våga ta beslut.

Vad är nästa steg för dig som byggingenjör?

−Att bli platschef. På längre sikt kan steget därefter vara att bli entreprenadchef. Som byggingenjör har du stora utvecklingsmöjligheter och arbetsgivaren uppmuntrar till att man går in i roller med större ansvar allteftersom du bygger på din erfarenhet.

Om utbildningen till byggingenjör:

−Utbildningen ger en bra överblick över ingenjörsyrket, men det är först när man kommer ut på en arbetsplats som man lär sig detaljerna. Då är det "learning by doing" som gäller.

Läs mer om utbildningen byggingenjör, 180 hp

Text och foto: Solveig Klug