Masterstudent gjorde praktik i FN kring hållbar utveckling

Det finns så många initiativ för att förbättra hållbar utveckling i världen och ändå är det så lite som genomförs. Detta var det första som slog Godswill Megwai när han i februari inledde den två månader långa praktiken vid avdelningen för hållbar utveckling hos FN i New York. Nu är han tillbaka på Högskolan i Borås för att göra klart masterstudierna i resursåtervinning.

Godswill Megwai
Ålder: 29
Från: Delta State, Nigeria
Studerar: Master i energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system (Resursåtervinning). Har en examen på grundnivå i kemiteknik.
Praktik: På Department of Economic and Social Affairs, UN DESA. Division: Sustainable Development, Branch: Water, Energy and Capacity Development, UN, New York, februari-mars, 2014
Mål: Vill göra skillnad för hållbar utveckling

Han hamnade i Borås efter att en vän hade tipsat om utbildningen här.
− Först hade jag egenligen planer på att jobba inom den sektor alla i Nigeria vill till, dvs. olje- och gassektorn. Men så fick jag höra talas om det masterprogrammet som fokuserar på hållbar energi och avfallshantering i Borås. Jag kände att det kunde finnas en framtid för mig inom det området. En dag  vill jag göra skillnad i Nigeria. Vi har massor av olja där, men också massor av avfall och detta använder vi inte alls. Dessutom är antalet energiproducerande företag väldigt litet.
Det var under masterstudierna han fick idén att söka praktik i FN:s högkvarter i New York.
Han blev oerhört glad när han fick besked om att han skulle få komma till avdelningen för ekonomi och samhällsfrågor på FN (Department of Economic and Social Affairs, DESA).
−Jag ville få en överblick över initiativ för hållbar energi och om målen för dessa initiativ i de olika medlemsländerna nås.
En sak han noterade under tiden i FN var att det bland ingenjörer råder brist på kompetens i hur man påverkar världen.
−De vet massor om hur man uppfinner och utvecklar ny teknik inom deras specifika områden, men de saknar många gånger kunskaper i ledningsteknik och ekonomistyrning.

Godswill Megwai ville undersöka hur långt medlemsländerna har kommit när det gäller att ta sig an olika initiativ och hjälpa till att driva dem framåt. Han berättade för sin handledare om hur man jobbar i Borås, hur olika intressenter som Borås stad, högskola, energiproducenter och forskningsinstitut samarbetar för att driva ett initiativ kring avfallshantering. I Borås har man satt målet att inte lägga avfall på deponi och att inte använda fossila bränslen.

Skrev artiklar

Under praktiken har Godswill Megwai varit medförfattare till ett par artiklar och skrivit utkast till två FN-rapporter.
Den ena rapporten handlar om främjandet av nya och förnyelsebara energikällor Det är en sammanfattning av användningen av förnyelsebar energi för produktion av elektricitet som publiceras i september.
Den andra rapporten är kopplad till initiativet Hållbar energi för alla. Det är en sammanfattning över vad medlemsländerna behöver göra för att nå FN:s mål att garantera alla tillgång till modern energiteknik, öka energieffektiviteten och öka andelen förnyelsebar energi fram till 2030.
Den tredje artikeln är en överblick över initiativ kring grön ekonomi i fem länder på olika kontinenter.
−Mitt mål har varit att identifiera om det finns nationella strategier för grön ekonomi, ifall länderna har någon policy att genomföra initiativen, om det finns någon plan eller verktyg för att genomföra dem och för hur man ska utvärdera effekten av dessa.
Den fjärde artikeln handlar om energifrågor i området söder om Sahara i Afrika.

Vill göra skillnad

Just nu håller Godswill Megwai på med sitt examensarbete vid Högskolan i Borås. Han gör en processimulering för en småskalig kraftanläggning för biomassa. När han är klar med masterstudierna hoppas han kunna fortsätta med forskarstudier med fokus på hållbar energi. När han sedan har samlat på sig tillräckligt med kunskap och erfarenhet vill han ta med sig detta till Afrika för att göra skillnad tillsammans med andra människor som vill investera i grön energi eller genom att påverka via politiken.

Text och foto: Solveig Klug