Mentorsutbildning med IKT-inriktning

- Studenter som antas till kursen kommer få ta del av föreläsningar om mentorskap och introduktionsperioden för nyanställda samt samtalsmodeller och svåra samtal, berättar Christina Rask Swensson, som är en av lärarna i kursen.

- Under kursens gång kommer studenterna att skriva en blogg om sitt lärande som kommer att läsas och kritiskt granskas av en studiekamrat.

Kursen som börjar till hösen kommer vara nätbaserad. Eftersom studenterna i denna kurs är yrkesverksamma är det en fördel att kunna ta del av kursen hemifrån istället för att behöva åka efter en lång arbetsdag. Den blir lättillgänglig för alla.

Läs mer om kursen på: http://www.hb.se/Vill-studera/Program-och-kurser/Kurser-HT-2014/Mentorsutbildning-med-IKT-inriktning-grund/