Mottagande av studenter i ny organisation

När de nya studenterna kommer till sin första dag på Högskolan i Borås i höst, så är institutionerna inte längre kvar, utan har ersatts av akademier.

– För de nya studenterna så kommer detta vara naturligt och vi har hela tiden i vår kommunikation pratat om att man pluggar vid Högskolan i Borås och inte vid någon institution. Det viktigaste är att man på respektive utbildning går igenom den information man lägger upp till studenterna på webben, så att inte institutionsbegreppet finns med, menar Jennifer Tydén, ansvarig för rekrytering av studenter på Högskolan i Borås.


– Vi kommer att skicka ut e-post med mer information om detta under april till våra kontaktpersoner på högskolan.

Liksom tidigare sköter Studentkåren i Borås introduktionen för de nya studenterna. Det blir repgång utifrån den utbildning man ska gå på. Den inledande informationen till alla nya programstudenter görs akademivis och rektor välkomnar som vanligt, och därefter presenteras respektive akademichef. En arbetsgrupp på högskolan planerar för den första dagen på introduktionen tillsammans med representanter för studentkåren, för att allt ska flyta smidigt med utlämnande av passerchip och lånekort.