Nationell uppmärksamhet för "Sista socialisationen"

Lars Rönnmark är forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd och universitetslektor vid Göteborgs universitet, institutionen för social arbete. "Sista socialisationen" är ett projekt som genomförts i Borås och Svenljunga kommuner genom FoU Sjuhärad Välfärd.

 Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare, inleder sitt blogginlägg på bloggen "De mest sjuka äldre" med orden "Det är ganska ofta som jag, i min roll som äldresamordnare, får mig tillsänt böcker. En bok som verkligen fångat mitt intresse är ”Sista socialisationen – berättelser om livskraft på äldreboendet” /.../Detta är en bok som jag verkligen varmt kan rekommendera alla som arbetar i eller med äldreomsorg att läsa."

Blogginlägget/recensionen ligger i sin helhet här: http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/aldrevard/sista-socialisationen-om-livskraft-pa-aldreboendet/

Rapporten "Sista socialisationen - berättelser om livskraft på äldreboendet" finns att ladda ner i fulltext (PDF) eller beställa i tryckt form på:http://www.hb.se/fous/Publicerat/

Text: Eva-Lotta Andersson

Den 3 juni kl 13:30-16:30 arrangerar FoU Sjuhärad Välfärd ett seminarium kring rapporten "Sista socialisationen - berättelser om livskraft på äldreboendet". Seminariet är öppet för allmänheten. Anmäl görs senast 27 maj på www.fous.se/seminarium