Nyhetsbrev nr1:2014

I det här numret presenteras FoU Sjuhärad Välfärds tillförordnade Verksamhetschef, Margareta Lundberg Rodin, och Malin Aronsson som är ny ordförande för styrgruppen.

Vidare kan du ta del av resultat från två projekt inom behovsområdet äldre som nyligen avslutats, Sista socialisationen och Utvärdering av TryggVE-projektet.

Läs om vårens kompetensutvecklingsinsatser i kalendariet och glöm inte att anmäla dig!

Läs och ladda ner nyhetsbrevet: www.fous.se/nyhetsbrev