Bokningar i KronoX inför hösten

Via klienten kan du kopiera en hel kurs

Så här gör du:

Lathund - ändra flera bokningar

  1. Sök ut kursen i bokningslistan och markera allt
  2. Tryck på "Kopiera-Datum"
  3. Fyll i datum för första tillfället i "Nytt första datum"
  4. Nu kan du ändra, ta bort eller lägga till t.ex. programklasser, kursgrupper, signaturer osv. Står det ***måste åtgärdas***   tryck på "Ändra" och skriv i resursen igen eller ta ev bort posten med röda krysset
  5. Tryck på kopiera. Nu hamnar alla bokningar i bokningsdialogen
  6. Markera alla bokningar (symbolen pappersark med kryss i högra hörnet)
  7. När alla bokningarna är markerade kan du, om det behövs, ändra i alla bokningar igen. Om kurs- och/eller programkod saknas i systemet kan du även lägga till sökord i kommentarsfältet som kommer med i alla bokningar. När sedan koderna finns i KronoX, kan du söka ut - markera allt - ändra resurs. Se bifogad lathund.
  8. Bekräfta bokningarna och hantera ev krockar/dubbelbokningar  
  9. Bekräfta igen

 

Om kurs- och/eller programkod saknas i KronoX, nya bokningar

Via klienten

Boka allt som vanligt utom i fälten Kursgrupp. Saknas även programkod låt då Programklass stå tomt också.

Skriv enhetligt kurskod, namn eller annan beteckning i kommentarsfältet på alla bokningar du gör för kursen, så hittar du/ni det lätt.

När sedan koderna finns i KronoX, kan du söka ut - markera allt - ändra resurs. Se bifogad lathund.

Via webbgränssnitt

Boka allt som vanligt utom i fälten Kurs. Saknas även programkod, låt då Program stå tomt också.

Skriv enhetligt kurskod, namn eller annan beteckning i momentfältet på alla bokningar du gör för kursen, så hittar du/ni det lätt.

När sedan koderna finns i KronoX, kan du söka ut och redigera bokningarna.

/Krisse - ped-kronox@hb.se