Onsdagsmöten - akademichefer och förvaltningschef

Linda Sörensen kommer delta på dessa möten för att samordna gruppen med det arbete som sker inom ramen för implementeringsprojektet.

Läs mer

Följ implementeringsarbetet och nyheter som rör ny organisation på denna samlingssida.