Välkommen på installationsföreläsningar

Det är institutionerna som arrangerar dessa öppna föreläsningar, som genomförs i två parallella pass.

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan samt Institutionen för pedagogik arrangerar föreläsningar med:

  • Docent Jenny Johannisson
  • Professor Katriina Byström
  • Professor Margareta Oudhuis

Tid: 09:00-12:00
Plats: Sparbankssalen

Institutionen Handels- och IT-högskolan arrangerar föreläsningar med:

  • Docent Nicklas Salomonson
  • Docent Håkan Sundell

Tid: 09:00-11:00
Plats: M504

För mer information om professorsinstallation och doktorspromotion.