Politiker och forskare åt lunch

Under en lunch fick de information av Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi, om den forskning som hon och hennes forskargrupp bedriver inom konsumtion, handel och hållbarhetsfrågor.

Text: Anna Kjellsson