Seminarium breddar innebörden av ergonomi


– Oftast förknippas begreppet ergonomi med hur man sitter när man arbetar med kontorsarbete. Men det innefattar mycket, det kan exempelvis även handla om ett organisatoriskt klimat. Därför kommer Margareta Oudhuis som är professor i arbetsvetenskap att vara en av föreläsarna, säger Leif Sandsjö, som själv forskar inom textila applikationer av medicinsk teknik, och anordnar seminariet.

Fakta EHSS

EHSS verkar för att stärka ergonomins roll inom arbetsliv, forskning och samhälle, med målsättningen att optimera:

- hälsa och välbefinnande  hos individen,

- prestanda vid utformning av produkter och system,

- kvalitet, produktivitet och lönsamhet i företagen.

EHSS tillämpar den av International Ergonomics Association (IEA) fastlagda definitionen av ergonomi. EHSS har tolkat denna till svenska så här:

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och arbetssystem. 

Han är medlem i ergonomisällskapet EHSS (Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige). Organisationen brukar lägga sina årsmöten hos en intressant verksamhet i samband med ett seminarium. Den här gången blev Leif Sandsjö tillfrågad om han ville arrangera dagen på Högskolan i Borås. Seminariet är öppet för alla som är intresserade.

– Jag tycker att man ska gå för att få en bredare förståelse för vad ergonomi kan vara och att vi faktiskt håller på med ergonomi även på Högskolan i Borås, säger han.

Leif Sandsjö kommer även att föreläsa. Hans föredrag går under titeln ”Smarta textilier + e-hälsa = SANT”. Det ska handla om hur smarta textilier kan komma till nytta inom ergonomiområdet.
– Det kan till exempel handla om att mäta signaler från nackmuskulaturen på ett bekvämt sätt och koppla ihop det med exempelvis mobiltelefonen. På det viset kan mobilen signalera när man bör byta arbetsställning för att undvika att få ont i nacken, säger han.

Det går bra att komma utan anmälan.
– Men den som vill ta del av fikat kan höra av sig till mig innan torsdag, säger Leif Sandsjö.

Läs mer om seminariet och ta del av programmet här.

Text: Anna Kjellsson