Skuggspel, robotkamp och tyngdlöshet

Maria Ferlin berättar:

– Dagen handlade inledningsvis om rymden och eleverna fick prova att bygga enkla raketer som drevs med tryckluft.

Eleverna och lärarstudenterna fick också jobba med elektriska kretsar och tillverka rörliga konstruktioner i form av ”robotar” som skulle drivas med elektricitet och utkämpa kamper mellan varandra. Byttorpsskolans robotar vann knappt över lärarstudenternas.

– Denna lilla studentgrupp har haft förmånen att få mycket kontakt med elever i grundskolan under sin tillvalskurs, då flera examinationer genomförts med elever, säger Maria Ferlin. Som avslutning på dagen fick eleverna prova att hoppa i en speciell sorts sele, som ger känsla av samma tyngdkraft som på månen. Flera elever nådde ända upp till taket och dit är det högt!

Många tänker kanske på salstentor när de tänker på högskoleutbildning. Men det finns andra sätt att utforska, examinera och bedöma både studenter och elever. Ett exempel som Pierre Jamot och Maria Ferlin också arbetat med tillsammans med lärarstudenter är skuggspel. Det är grundlärare med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 som gjort skuggspel som handlar om tidiga uppfinningar, som hjulet och elden.

Berättat för: Martin Karlsson

Foto: Sofie Larsson, Martin Karlsson