Slutspurt för civilekonomstudenterna

Frida Bäckström och Alexandra Alfredsson är i slutfasen av sitt arbete. De ska undersöka hur informationsteknologiska lösningar kan användas i fysiska butiker. Arbetsnamnet på uppsatsen är ”Framtidens butik”. Och i veckan börjar de med sina tester i klädbutiken Indiska i Knalleland.
– Vi kommer att testa QR-koder i butiken. Det finns andra tekniska lösningar som RFID där man sätter en ”tag” på varan som kan läsas av vid disken eller i provrummet, men det är svårt att göra riktiga tester med den tekniken, säger Frida Bäckström.

Under ett par veckor i april kommer Frida och Alexandra ta kontakt med kunder i butiken och be dem att scanna av en QR-kod. Då får kunden upp information dels om plagget – vilken storlek och färg den finns i och om den finns i lager. Det går också att köpa plagget direkt och med hemleverans. Dessutom kommer det upp information om företaget som till exempel vilken miljöpolicy det har.
– Sedan får de svara på en enkät med sju frågor om vad de tycker om QR-koder, om de kan tänka sig att betala med telefonen och om tekniska lösningar kan ersätta butikspersonal, säger Alexandra Alfredsson.

Idén till examensarbetet kom från handelsforskaren Malin Sundström som har kontakter med Indiska. Företaget vill förändra sina butiker och har behov av studien.
– Vi valde att fokusera på tekniken, att det blev just QR-koder kom vi fram till senare. Vi kommer att skriva två rapporter, dels en generell som kan användas av många olika företag inom detaljhandelsbranschen och en specifik till Indiska, säger Frida Bäckström.

Tina Carlson Ingdahl är studierektor för civilekonomprogrammet och tycker många av studenterna skriver lovande uppsatser som bidrar med ny kunskap.
– Det är väldigt roligt när examensarbetena har en tydlig koppling till forskningen som i det här arbetet, säger hon.

Den 5 juni är det Civilekonomernas examensutställning. Då ska studenterna presentera sitt arbete vid ett seminarium och dessutom berätta om det i en monter vid själva utställningen. Utställningen är öppen för allmänheten. Studenterna kommer också att bjuda in representanter för näringslivet som kan vara intresserade av resultaten från arbetena.

Det är 37 uppsatser som ska presenteras vid examensutställningen. Frida Bäckström och Alexandra Alfredsson skriver under inriktningen marknadsföring. Men det kommer även att finnas arbeten med inriktningarna redovisning och management.

Text ooch bild: Anna Kjellsson