Sten Furhammar har gått bort

Anders Fransson, fd rektor vid Högskolan i Borås, arbetade nära Sten Furhammar under hans tid som prorektor och minns honom med värme.

”Sten var en klok, eftertänksam och lågmäld person. Han tog stort ansvar för de uppgifter han åtog sig och bidrog i alla sammanhang till att skapa ett bra samarbetsklimat, inte minst genom sin humor och formuleringsförmåga. Sten var en förträfflig talare och hade lätt för att fånga en publik. Inte minst därigenom blev han en utmärkt företrädare för högskolan i offentliga sammanhang.

Han föddes och växte upp i Eksjö i Småland. År 1963 tillträdde Sten Furhammar en tjänst som adjunkt i fysik och kemi i Borås. Sex år senare blev han lektor i psykologi.  I kraft av sin personlighet och sina kunskaper fick Sten ställning som en drivande kraft inom kultur- och utbildningsområdena både nationellt och på det lokala planet.  Han kom att göra avgörande insatser i samband med att Högskolan i Borås etablerades som en av de nya högskolorna 1977. Vid halvårsskiftet 1978 tillträdde han en tjänst som universitetslektor inom ämnesområdet psykologi, sjukvårdspsykologi, pedagogik och sociologi.

Han var prefekt vid avdelningen för enstaka kurser/institutionen för samhällsvetenskap från 80-talets början till sommaren 1983 och för institutionen bibliotekshögskolan 1984-07-01--1986-06-30. Han bar ett tungt lass i ett skede då Högskolan i Borås drabbades av svåra motgångar.

Från januari 1990 fram till sin pensionering var Sten Furhammar prorektor.

När Högskolan i Borås inrättade en FOU-nämnd våren 1990 utsågs han till nämndens förste ordförande och gjorde under de följande åren en mycket betydelsefull insats för att skapa förutsättningar för kvalificerad forskning. Detta i ett läge där resurserna för forskning var ytterst begränsade och förståelsen för vikten av forskning var liten såväl bland högskolans egen personal som i det omgivande samhället.”

Anders Fransson, fd rektor vid Högskolan i Borås

Sten Furhammar blev 84 år.

Han sörjes närmast av hustrun Brita och barnen Kristina, Henrik och Olle med familjer.