Stort intresse för inspirationsdag om Jordens resurser

Professor Hans Rosling

Professor Hans Rosling, Karolinska Institutet, bitr prefekt Gunilla E Magnusson, Högskolan i Borås och projektkoordinator Ingvar Isfeldt, Kungliga Vetenskapsakademien

RuC, Regionalt utvecklingsCentrum vid Högskolan i Borås arrangerade den 26:e mars tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien och Skolverket en mycket uppskattad inspirationsdag för lärare inom framför allt NO och SO området.

Temat för dagen var Jordens resurser och 130 lärare från skolor i Västra Götalandsregionen och mellansverige hade kommit för att låta sig inspireras.

Det stora dragplåstret under dagen var professor Hans Rosling, Karolinska institutet. Han talade under temat Bli inte panikslagen - fakta om världens befolkning. Andra föreläsare under dagen var Thomas B Johansson, Energi för en hållbar framtid - lokalt och globalt, och Lisa Carlsson, Lärarens uppdrag - erfarenheter av tvärvetenskaplig undervisning. Fullständigt program och mer information finns på hb.se/ruc.

– Roligt att inspirationsdagen blev så uppskattad, säger Gunilla E Magnusson, bitr prefekt vid Högskolan i Borås.

 


 

För att fler än de som var med under dagen ska få möjlighet att ta del av inspirationsdagens digra innehåll finns alla föreläsningar filmade och tillgängliga.

Text:  Martin Karlsson
Foto och film: Martin Karlsson och Filip Asphäll 

Bli inte panikslagen - fakta om världens befolkning, professor Hans Rosling.