Talböcker, programvaror och appar

Talböcker och läs- och skrivrelaterade programvaror och appar kan underlätta studierna för dig som är student och upplever läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Välkommen till Språkverkstaden i biblioteket för att testa och få information om talböcker, rättstavningsprogram, översättningsverktyg, appar m.m.

Plats: Språkverkstaden (J441)
Anmälan: Ingen föranmälan krävs (drop-in) mellan kl. 16:00 - 17:00
Arrangör: Studentservice/Bibliotek & läranderesurser