Upcycling av textilt produktionsspill analyseras

Studio Re:design var ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Högskolan i Borås, Tillskärarakademin i Göteborg och Naturskyddsföreningen. Det handlade om att göra något med det textila produktionsspill som tidigare slängdes. Möbelramar, mörkläggningsväv från växthus och väv från krockkuddar blev till möbel- och klädprototyper.
– Tidigare har det tyget kastats om det blivit något fel på det, då det inte har funnits en marknad för det. Studio Re:design gick ut på att hitta andra användningsområden. Här blev krockkuddsväven till sofftyg, säger Daniel Hjelmgren.

Följeforskningen innebär att Daniel Hjelmgren och Nicklas Salomonson analyserar Studio Re:design, med fokus på dess hinder och fördelar, för att åstadkomma en mer storskalig produktion.
– Det ligger i linje med vårt tidigare projekt kring återanvändning och återvinning av kläder. Men här handlar det om ”upcycling” av det textila spill som uppstår i produktionsprocessen – att spillet får ett högre värde, exempelvis då det används i ett klädesplagg eller möbler, säger Nicklas Salomonson.
Forskarna har bland annat sett att klädföretagen stöter på produktionsmässiga hinder då en stor del av produktionen sker utomlands.
– Brist på tillgång till maskiner eller att maskinerna inte är tillräckligt flexibla är andra exempel på hinder, säger Daniel Hjelmgren.

De har också sett flera fördelar med Studio Re:design: det skapar unika produkter och det är bra ur miljösynpunkt att spillmaterialet kommer till användning.
– Projektet har gjort det möjligt att kombinera resurser på nya sätt. Dels att materialet och möbelramarna kombineras men även att kompetensen från kläddesigners användes vid möbeltillverkningen, säger Daniel Hjelmgren.
Dessutom har den här typen av anpassad designprocess bidragit till kreativitet.
– Det är en annorlunda metod att först få material och skapa idéer och användningsområden utifrån det. Dessutom är tillgången till samma material nästa gång osäker, det gör att designern måste hitta kreativa lösningar, säger Nicklas Salomonson

Projektet "Följeforskning av Studio Re:design" pågår till årsskiftet och finansieras av Högskolan i Borås. Utöver Daniel Hjelmgren och Nicklas Salomonson ingår Karin M Ekström, professor i företagsekonomi, i projektet. Forskarna arbetar för närvarande med en vetenskaplig artikel med titeln ”Upcycling of pre-consumer waste – opportunities and barriers in the Swedish furniture and clothing industries”. 

Text: Anna Kjellsson
Bild från Möbelmässan: Daniel Hjelmgren