Verktyg för datautvinning av arvsmassa utvecklas i Borås

Nyligen fick studenterna Nimesh Chandra och Sachin Chalapati ekonomiskt stöd av Innovationskontor Väst (IKV) och mentorskap för affärsutveckling hos Ink Inkubatorn i Borås för att utveckla en affärsidé för sitt projekt Helixworks.

Men låt oss börja från början. Nimesh Chandra och Sachin Chalapati hade valt att studera på masterprogrammet Resursåtervinning vid Högskolan i Borås, mer eller mindre av en slump, eller kanske inte. De visste att de ville studera i Europa, inspirerade av en lärare på universitetet hemma i Indien. De studerade bioteknik. Sachin var intresserad av nedbrytning av plaster. Han hade också gjort en resa till Norge för att delta i en workshop om gener.

Resursåtervinning i Borås hamnade i topp

Sachin och Nimesh gjorde en sökning på Google, och högst upp i söklistan kom resursåtervinning i Borås, en liten stad där man återvinner nästan allt avfall och omvandlar det till biobränsle eller nytt material, en stad med ett litet universitet där det bedrivs forskning och utbildning med fokus på resursåtervinning.
− Vi sa bara wow! Vi tittade på kursplanerna för masterprogrammet i resursåtervinning och tänkte att det var precis det vi letade efter.

Sverige bjöd på många överraskningar, till exempel hur man här hanterar avfall.
− Vi blev jätteförvånade när vi hörde att Sverige faktiskt importerar avfall från Norge för att Sverige har brist på avfall. Kan du tänka dig! Ett land som saknar av avfall! I Indien kan de hämta mycket inspiration från Sverige.
De blev också imponerade av hur saker och ting fungerar på Högskolan i Borås.
− Det är en enorm skillnad i undervisning och förhållningssätt mellan lärare och studenter. Här i behandlar lärarna oss som jämlikar. De delar med sig av sina kunskaper. I Indien råder en mer strikt hierarki.

Bildidentifiering och analys av DNA-sekvenser

Nimesh och Sachin är inne på sin sista kurs, ett ettårigt examenprojekt. Nimesh håller på med ett projekt om jäsning av socker till etanol. Han ska utforma en process för att jäsa hexoser och pentoser. Hans examinator är professor Mohammad Taherzadeh. Sachin gör ett projekt kring behandling av polymerer, att använda kemikalier för att omvandla plast till bränsle med professor Mikael Skrifvars som examinator.

Studierna går bra. Men killarna lider av någon form av rastlöshet, så att säga. Vid sidan av bioteknik är de väldigt intresserade av informatik. När de kom till Borås hade de en idé om att göra ett affärsprojekt kring online-shopping utifrån bildidentifiering med en egen algoritm. De kom i kontakt med olika personer, däribland en affärsängel, en investerare i nystartade företag, som tyckte att deras idé var intressant och gav dem stöd. Nimesh och Chandra åkte tillbaka till Indien under sommaren mellan terminerna för att testa idén. Projektet fick namnet Helixworks.

Men affärsängelns avbröt samarbetet då han ansåg att affärsidén befann sig i ett allt för tidigt skede. Besvikna åkte de gick tillbaka till Borås för att fortsätta studierna. Efter flera sömnlösa nätter kom Sachin kom upp med en ny idé, att kombinera samma bildbehandlingsalgoritm med biologi, eller mer exakt, datautvinning och analys av arvsmassa. De presenterade idén en gång till, nu för Ink Inkubatorn i Borås. De fick ekonomiskt stöd från Innovations Väst IVK för att genomföra en marknadsundersökning. Undersökningen föll väl ut och nyligen fick de ytterligare ett stöd på 171 000 kronor från IKV och ALMI för att utveckla affärsidén. För närvarande har de engagerat flera forskare vid Uppsala universitet och IT-utvecklare. I höst hoppas de få klart en prototyp av verktyget för testkörning.

Det nya verktyget är tänkt att användas för att hantera komplex data, att få det läsbart och få ut begriplig information av det. Sachin och Nimesh förklarar att verktyget kan påskynda identifiering av sjukdomar och att få analysprocesser till en billigare kostnad än vad som är tillgängligt idag. I dag tar det flera veckor att göra analyser på ett genom och kostnaderna för att ha och underhålla en databank och att göra analyser är enorma. Sachin och Nimesh hoppas att den nya tekniken kan bli ett bra stöd för medicinska behandlingar, DNA- forskning samt utveckling av nya läkemedel.
−Vi är verkligen tacksamma att få den här chansen att utveckla Helixworks .

Intryck av Borås

− Liten stad ... Trevlig. Inte mycket trafik och inget TUTANDE. Att se något sådant i Indien, där förarna hela tiden hålla ett finger på tutan, är omöjligt. Nära till skogen och kallare väder. Folk är trevliga, mycket lugna och reserverade. I Indien känner du inte konstigt om du pratar med vem som helst på gatan, men här i Sverige tror jag att de skulle tänka att man är konstigt. Vi har inte sett något aggressivitet hos folk. Man följer regler här.

Intryck av Högskolan i Borås

− Litet. Det är stor skillnad i undervisningen och förhållningssättet mellan lärare och studenter. Här i Sverige behandlar lärarna eleverna som jämlikar. Lärarna delar med sig av sina kunskaper med glädje. I Indien råder striktare hierarki. Vi var förberedda på skillnaderna i undervisningen eftersom en av våra lärare i Indien, Dr B. Jay Kumar Singh, hade varit på ett universitet i Österrike.

Nimesh Chandra
Ålder: 24
Från: Vijayawada, Andhra Pradesh, Indien

Sachin Chalapati
Ålder: 23
Från: Guntur, Andhra Pradesh, Indien.

Båda
Tidigare studier: B.Tech i bioteknik , Koneru Lakshmaiah University, Andhra Pradesh, Indien.
Studerar nu: Masterutbildning i energi-och materialåtervinning - industriell bioteknik, Högskolan i Borås.
Förra året deltog Nimesh och Sachin i Nordic Lifescience Days i Stockholm som unga nordiska entreprenörer. De var de enda representanterna från Västra Götalandsregionen och bara en av tre grupper deltagare från Sverige. Andra deltagare frågade förvånat hur i all världen det kan vara möjligt att ägna sig åt ett projekt där man kombinerar datautvinning och biologi i Borås, där sådan forskning inte ens genomförs.

Text och foto : Solveig Klug