Vetenskapligt material i Summon

När du gjort en sökning i Summon så har du flera möjligheter att förfina sökningen med hjälp av olika avgränsningar, publikationstyper, ämnesord, år m.m.

För att göra en avgränsning till vetenskapligt material finns två  alternativ som är ganska lika men innebär vissa skillander.

  • "Material från vetenskapliga publikationer", avgränsar till material publicerat i vetenskapligt granskade publikationer samt material som riktar sig mot målgrupper inom den vetenskapliga/akademiska sfären
  • "Material från peer-review publikationer", avgränsar till material publicerat i vetenskapligt granskade publikationer.

Om man använder sig av någon av de ovan nämnda avgränsningarna kan det vara relevant att också använda avgränsningen Publikationstyp för att välja vilken typ av publikation man är intresserad av, t ex Tidskriftsartikel om det är en artikel ur en vetenskaplig tidskrift som efterfrågas.

Som källa för bedömning av vetenskapligt granskade publikationer används Ulrich's Periodicals Directory.

Sökrutan för Summon hittar du på bibliotekets startsida.