Summon - ny version

Summon är den söktjänst som vi använder för att göra bibliotekets resurser sökbara. I början av juni gick vi över till Summon 2. Den nya versionen har utvecklats för att fungera  med olika enheter. Summon känner av den använda skärmens storlek och anpassar gränssnittet till den. Det innebär att det finns, grovt räknat, tre varianter av gränssnittet: för datorskärmar, surfplattor och mobiltelefoner.

Några av nyheterna i Summon 2

  • Ny träfflista som är kontinuerligt scrollbar
  • Mer information om en post visas i särskild spalt
  • Citeringsinformation (där den förekommer) visas i posten och är länkad till Web of Science
  • Facetten Ämnesområde har tillkommit, möjliggör en söknings avgränsning mot ämnesområde (inte att förväxla med ämnesord)
  • Uppslag av sökbegrepp sker mot Wikipedia
  • Träfflistan har befriats från artiklar ur tidningar, dessa visas istället en bit ner i träfflistan som ett val om man vill se mer av dem

I stort har gränssnittet getts ett renare utseende och skalats av för att fokusera mer på funktionalitet och och innehåll.

Testa Summon 2 via sökrutan på bibliotekets startsida.