DiVA blir ny databas för biblioteket

Biblioteket har valt att byta ut forskningsdatabasen BADA och har under sommaren skrivit avtal med DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet, som är en söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser. Men söktjänsten kommer inte börja användas förrän i februari 2015.
– Det är för att vi inte vill bryta mitt i året. Inrapporteringar av publikationer kommer göras i BADA tills höstterminen är slut i januari, säger Svante Kristensson, bibliotekschef på högskolan.

Anledningen till bytet är bland annat att BADA kräver för mycket resurser.
 – Det tar för mycket arbete från oss, då vi hela tiden måste anpassa BADA så att det vi levererar svarar upp mot standarder och krav i söktjänsten Swepub. DiVA har en stor grupp systemutvecklare i Uppsala, vilket kommer göra att vi istället kan lägga våra resurser på att påverka och stötta forskare.

DiVA är en inarbetad söktjänst och omfattar idag 34 lärosäten.
– Under hösten ska vi arbeta med de sista delarna inför bytet. För att sedan kunna stänga ner BADA i början av 2015. Alla publikationer som finns i BADA kommer finnas med i den nya söktjänsten, förklarar Svante.

Text: Annie Klasén
Foto: Patrik Johäll och Erik Wasselius