Engelska organisatoriska benämningar samt titlar

Beslut om engelska benämningar är kopplat till det arbete rörande den inre organisationen inom akademierna som just nu pågår, varför slutligt beslut om engelska översättningar kommer att dröja till dess denna beredning är klar. Mer information kring den fortsatta beredningen kring de engelska benämningar samt titlar kommer under hösten.

Tillfälliga benämningar och titlar

Fram till dess beslut tas om engelska översättningar ska University of Borås användas så långt det är möjligt. I det fall det finns särskilt behov av att ange en lägre organisatorisk nivå har rektors ledningsråd beslutat att följande interimistiska benämningar ska användas

(Observera att översättning för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har ändrats 21 augusti)

Akademin för textil, teknik och ekonomi - Academy of Textile, Engineering and Business

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd - Academy of Care, Working Life and Social Welfare

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - Academy of Librarianship, Information, Education and IT.

Verksamhetsstöd - Professional Services

Akademichef - Head of Academy

Förvaltningschef - Head of Professional Services