Högskolan fortfarande i topp bland myndigheterna

Myndigheten för delaktighet jobbar med funktionshinderspolitik och gör årligen en granskning av myndigheter för att se hur de arbetar med tillgänglighet. Vilket handlar om att alla människor oavsett funktionshinder ska ha lika förutsättningar att delta i samhället.
– De mäter hur vi jobbar med tillgänglighet, alltifrån hur våra lokaler ser ut, utbildning av personal, hur webben ser ut och hur arbetet är organiserat, säger Linda Borglund, samordnare för lika villkor, på högskolan.

För tredje året i rad ligger Högskolan i Borås i toppen bland 285 myndigheter. Högskolan har arbetat aktivt i flera år med dessa frågor. En första handlingsplan för tillgänglighet gjordes 2009 och är numera integrerad i handlingsplanen för lika villkor.
– Varför vi hamnar i toppen är för att vi arbetar systematiskt och för att ledningen tycker det är en kvalitétsfråga. Det är också många kunniga och drivande personer som arbetar med detta för att uppfylla kraven och förbättra vårt arbete här på högskolan.

Att bli granskad av en utomstående organisation kan vara ett bra redskap för det fortsatta arbetet.
– Enkäten blir ett kvitto på det arbete vi gjort. Men det är också ett verktyg som vi kan använda oss av för att se vad vi behöver förbättra eller jobba vidare med, säger Linda. Även om vi ligger i topp så fortsätter vi vårt arbete med tillgänglighetsfrågor, både kortsiktigt och långsiktigt.

Text: Annie Klasén
Foto: Erik Wasselius och Anna Sigge