Komponerar nya kompositer

Grovt förenklat kan kompositer beskrivas som ett konstgjort sammansatt material. De ingående materialen har var för sig helt olika egenskaper, men tillsammans bildar de ett nytt material med nya egenskaper – komposit.
– Till fördelarna hör att kompositmaterial har låg vikt, goda mekaniska egenskaper och en tillverkningsteknik som gör att man kan ta fram komplicerade produkter på ett kostnadseffektivt sätt, säger Mikael Skrifvars, professor i polymerteknologi vid Högskolan i Borås.

Han leder forskargruppen, som förutom honom själv består av två seniora forskare, fyra doktorander, en labbtekniker och några studenter. Kompositforskarna i Borås ägnar sig inte enbart åt plastkompositer, utan också åt textilier och garn. I samarbete med Textilhögskolan har man exempelvis tagit fram en kompositfiber som kan användas för benimplantat. Kompositmaterialet gör att kroppens egna celler kan växa in i implantatet, något som bidrar till bättre läkning. Forskarna i Borås är särskilt inriktade på naturfiber som kompositmaterial och också hur kompositerna kan återvinnas, för att få en miljömässigt hållbar produkt.

Under de elva år som Mikael Skrifvars har varit verksam vid Högskolan i Borås har han tillsammans med sina kollegor byggt upp en dynamisk forskargrupp, som gärna och ofta samarbetar med både forskare vid andra universitet och med industrin. Den forskning som gruppen bedriver är till direkt nytta i samhället.
– Vår forskning är intressant för väldigt många företag, eftersom många använder kompositer i sin tillverkning, säger Mikael Skrifvars.

Under den närmaste framtiden siktar kompositforskarna på att undersöka lönsamheten i de material man har tagit fram. Skrifvars och hans kollegor vill i samarbete med industrin och andra forskargrupper tillverka produkter i större skala för att på så sätt undersöka den kommersiella lönsamheten.
– Vår prioritet är att ta fram resultat som kan tillämpas industriellt.

En av de största utmaningarna är att säkra finansieringen för fortsatt forskning, något som tar mycket tid i anspråk. Samtidigt strävar forskarna efter att upprätthålla nivån på den egna forskningen, en förutsättning för att hitta bra samarbetspartners.
– Vi har flera projekt på gång, där företag har sett att vi håller en hög nivå och vill samarbeta med oss, säger Mikael Skrifvars.

Text: Helena Lindh
Foto: Anna Sigge