KRAFT-givande samtal stödjer äldre i vardagen

Catharina Gillsjö och Mia Berglund, båda verksamma på Högskolan i Skövde, har länge forskat om hur man som äldre lär sig att leva med långvarig sjukdom och smärta. Utifrån sin forskning driver de nu en studie där legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal hemvård utbildas i att stödja äldre i vardagen genom så kallade KRAFT-givande samtal. KRAFT står för orden konfrontation, reflektion, ansvarstagande, från ”man” till ”jag” och taktfull utmanande hållning.

– Samtalen har sin grund i vårdvetenskap med ansatsen att människan har kraften i sig själv att hitta hälsa och välbefinnande, och mycket går ut på att fokusera på det som är positivt i tillvaron. Det handlar om att sätta upp enkla mål om vad man vill och kan göra den närmaste framtiden men också om att få tid att berätta om sin livssituation, säger Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde

Studien har rullat på under våren 2014 en stor del av arbete har handlar om att bygga upp ett bra team med den vårdpersonal som ger de KRAFT-givande samtalen för att skapa bra förutsättningar för alla inblandade. Den vårdpersonal som deltar i studien har blivit utbildade för att kunna hantera metodiken.

– Vårdpersonalen som ingår i vår studie har fått två heldagars utbildning från oss och sedan har vi varit ute som handledare till dem under våren när vårdpersonalen genomfört KRAFT-givande samtal varje vecka med äldre personer med hemsjukvård. Kommunerna vi arbetar med är väldigt positiva till studien och ser värdet i vårt arbete, vilket vi är väldigt tacksamma för, säger Mia Berglund, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Studien genomförs i närliggande kommuner och är ett av flera forskningssamarbeten mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. Ett 20-tal äldre deltar idag i studien, ett 20-tal i en kontrollgrupp och ett 10-tal vårdare är inblandade.  Man är nu inne i ett skede med avslutande intervjuer.

Text: Cecilia Fransson, Högskolan i Skövde