Landets studenthälsor får pris

Sveriges förenade studentkårer SFS, har drivit en kampanj om studenters sjukförsäkringssystem. Till kampanjen har landets studenthälsor bidragit med kunskap om situationer för studenter som drabbats av sjukdom. Tack vare deras engagemang blir de nu tilldelade det Wahlénska priset, ett pris som årligen delas ut av SFS kansli.
– Kampanjen handlar bland annat om att studenter idag inte får vara deltidssjukskrivna, att rehabiliteringsansvaret ligger till största del på studenten själv, vilket kan vara svårt om man redan är sjuk, säger Anna-Lena Jingnäs, sjuksköterska på Studenthälsan.

Studenthälsan och Studentkåren i Borås har tillsammans arbetat och uppmärksammat kampanjen #heltsjukt.
– Vi har bland annat svarat på en enkät, där vi fyllde i våra erfarenheter av detta. Sedan har vi tillsammans med studentkåren uppmärksammat kampanjen genom att ge informationen kring sjukförsäkring och sjukanmälan m.m.
– Vi lyfter även frågan i våra nätverk och berörda myndigheter, säger Yvonne Olsson, verksamhetschef på Studenthälsan.

Studenthälsan och Studentkåren i Borås kommer att ha ett fortsatt samarbete kring dessa frågor.
– Vi kan ses som en resurs. Vi finns här för alla frågor, vi hjälper till i den mån vi kan och kan även hänvisa vidare, menar Anna-Lena.

Under introduktionsveckorna kommer Studenthälsan vara delaktiga vid flera tillfällen för att visa nya studenter vart de kan vänta sig om de har frågor eller funderingar.

Text: Annie Klasén
Foto: Martin Karlsson (porträtt Anna-Lena Jingnäs)