Studentuppsatspris för experiment i Handelslabbet

"May I help you SIIR? – ett experiment om hur personlig service i en pop up-butik med e-handel påverkar kundnöjdhet och graden av närmande" är titeln på uppsatsen.

De experiment som genomfördes riktades in på personalens roll i en pop up-butik med integrerad e-handel. Under hösten 2013 byggdes, i samarbete med Hööks Hästsport AB, en tillfällig pop up-butik upp i Handelslabbet där 90 personer fick deltaga i experiment.

Studiens resultat visar att det inte räcker med en säljare i butiken utan nivån på servicen måste vara hög för att kunden ska bli nöjd. Nöjda kunder blir lojala mot företaget och därigenom lönsamma. Deltagarna som fick hög service stannade också längre i butiken. Det leder till nya köpbehov och förmodligen nya besök i butiken.

Länk till uppsatsen

Text: Camilla Carlsson/Anna Kjellsson