Tillväxtverket gör film om lyckat projekt

Det är kursen Kvinnligt entreprenörskap inom textil- och modebranschen som är i ropet. Nedan kan du läsa tre frågor till Gunnar Wramsby, lektor och projektledare på Textilhögskolan.

Varför fungerar kursen så bra?

– Därför att studenterna praktiskt går igenom alla delar kring att starta ett förteg. De har förståelse för hela kedjan – ekonomi, marknadsföring, underleverantörer, distribution med mera. Jag tror att många av de här studenterna kommer sätta sprätt på de företag de hamnar på innan de etablerar sina egna företag. Jag har aldrig träffa på människor med sådant tryck!

Varför är det viktigt med kvinnligt entreprenörskap?

– Det finns mycket forskning och ett stort intresse för kvinnligt företagande men på konferenser och likande pratar man ofta om diskriminering och könsmaktsordning. Det har våra studenter, som till största delen är kvinnor, lite nytta av.  Här handlar det om att skapa och inte fasta i gamla tankemönster där kvinnor startar vårdföretag och män produktionsföretag, varför ska det vara så egentligen?

Vilka har möjlighet att läsa kursen?  

– Studenter vid programmet Textil produktutveckling och entreprenörskap läser den halvfart under termin fyra och fem. Men jag vill utvidga det här projektet och skapa en arena där fler kan ta del av kunskapen. Vi får se vad som händer men med så duktiga studenter är allt möjligt!