Webben efter 1 juli

Personalnyheter kommer även fortsättningsvis publiceras på hb.se/anstalld, varav ett axplock presenteras veckovis i nyhetsbrevet "Inblick".

Akademispecifik information finner du framöver på respektive akademiwebb. Länkar till dem hittar du i länkblocket "Anställd på" på hb.se/anstalld.

Under en övergångsperiod hittar du också de tidigare institutionsspecifika personalsidorna där.

Läs mer

Om hur omorganisationen påverkar webben

Text: Kommunikation