Risk för överstyrning med moderna ledningsstrategier

Thomas Andersson och Östen Johansson

Gästföreläsare var Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, och Östen Johansson som driver flera mindre företag i olika branscher och som nu är på väg att öppna kontor också i Borås.

– Det finns goda skäl att vara orolig över utvecklingen inom svenskt arbetsliv, säger Thomas Andersson.  Det finns tecken på en överdos av styrning som kan leda till ökade administrativa bördor, för många styrsignaler, stressade medarbetare och spretigt beslutsfattande. Många organisationer styrs på ett ensidigt sätt, där effektiviteten sker på bekostnad av tillförlitlighet och förändringsförmåga.

Östen Johansson menar att nyckeltal kan vara bra, men att varje organisation måste hitta sina egna.  Han jämför med hushållsekonomi och vad som är relevant och viktigt i varje familj.

– Nyckeltal ska vara enkla att förstå, säger han. Man ska inte krångla till det. Samma sak är det med verksamhetsplaner. De fungerar inte om inte medarbetarna är med. Förankring är nödvändigt. Det är också viktigt att hitta folk som man litar på och sedan ge dem ansvar och befogenheter. Jag är aldrig inne och petar i detaljer utan jobbar huvudsakligen strategiskt även om företagen är ganska små.

En längre sammanfattning av seminariet kommer inom någon vecka på CAV:s webbplats.

Text: Lena Löfgren.