Trendiga styrmodeller utmanar svensk ledningskultur

Peter Ewerstrand,Volvo Cars AB och Päivi Riestola, Högskolan i Borås

– Det finns anledning till oro, konstaterar Päivi Riestola vars avhandling från 2013, Chefer i en högpresterande kultur, handlar om just detta. Sverige har haft ekonomisk framgång bland annat tack vare vårt medarbetarorienterade ledarskap. Men de senaste åren har vi förlorat topplaceringen i Skandinavien.

Valet av managementmodeller följer trender, och de slår igenom i alla slags organisationer menar Päivi Riestola. Det är lite av följa John över valet av styrmodeller, av flera skäl. Många företag är numera utlandsägda och ingår i stora koncerner som följer internationella trender – som påfallande ofta har ursprung i USA och framförallt Harvard Business School. Även bland företag vill man hänga med i utvecklingen och vara ”som alla andra”. Men det är långt ifrån självklart att den rådande trenden faktiskt är bästa modellen för en organisation, enligt Päivi Riestola.

Seminariets andra föreläsare var Peter Ewerstrand som har över 30 års erfarenhet av produktutveckling inom Volvo, i olika roller och uppdrag. Han har sett chefer från olika länder komma och gå genom åren, och hur olika länders lednings- och styrningskulturer ibland krockar.

– För medarbetarna är ledning och styrning viktigare än vem som äger företaget, säger Peter Ewerstrand. Vi har fortfarande många tyska chefer trots att Volvo Cars numera är kinesiskt. Visst kan det bli krockar mellan olika syn på ledning och vilka befogenheter och eget ansvar man ger medarbetarna. De som fungerar bra i Sverige är lyhörda för hur arbetslivet fungerar här. 

En längre sammanfattning av seminariet kommer inom någon vecka på CAV:s webbplats.

Text och foto: Lena Löfgren.

Peter Ewerstrand,Volvo Cars AB och Päivi Riestola, Högskolan i Borås