Ungdomar och arbetsmarknad - En fråga om ömsesidig attraktion?

Mia Liljestrand och Christian Lundell

Under våren har seminarieserien framtidens arbetsplatser som tema. Ungdomar och arbetsmarknad - en ömsesidig attraktion? var frågeställningen vid premiären som gästades av Mia Liljestrand, utbildningspolitisk expert vid Svenskt näringsliv och Christian Lundell, delägare och fabrikschef på textilföretaget Almedahls i Kinna och tillika CAV:s nya ordförande sedan årsmötet i december.

– Utbildning, forskning och innovation är ett oerhört viktigt område för våra medlemsföretag, säger Mia Liljestrand. Det handlar om kompetensförsörjning för framtiden. Ofta ställer man bildning och anställningsbarhet mot varandra men som vi ser det är det inga motsatser. 

Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv bedömer inte helt otippat att jobben kommer att bli en stor valfråga i år. Deras medlemsenkäter visar att ungefär hälften av företagen tycker att det är svårt att hitta personer med rätt utbildning och rätt yrkeserfarenhet vid rekryteringar. Bristande matchning på den svenska arbetsmarknaden får påtagliga konsekvenser för både individer, företag och samhälle, enligt organisationen: att man tvingas tacka nej till ordrar och skjuta upp expansion är ett par exempel enligt Mia Liljestrand.

– Vi menar att det borde finnas fler utbildningsvägar för unga vuxna, säger hon. Det är inte många 15-åringar som vet vad de vill bli redan när de ska söka till gymnasiet. Som det ser ut idag är det svårt att få gå en kortare yrkesutbildning som tjugoåring om man har godkända gymnasiebetyg, trots att det finns många bristyrken där det skulle räcka med 1-2 års utbildning. Vi efterfrågar fler vägar.

Det anrika textilföretaget Almedahls i Kinna har valt att vara utåtriktade och söka samarbeten och samverkan med andra, både organisationer, företag och kommuner, för att snabbt kunna rekrytera när ett behov plötsligt uppstår. På så sätt medverkar man själva till att sprida kompetens, och har byggt upp nätverk av kontakter som kan komma till användning med kort varsel. En annan strategi är att aktivt synas bland ungdomar för att visa att dagens industriarbete inte är tungt och slitsamt som förr. På utsidan är fabriken i Kinna inte så lockande men på insidan pågår högteknologisk produktion.

– Man behöver inte uppfinna hjulet igen, säger Christian Lundell. Vi tar tillvara de sammanhang som finns att tillgå, visar oss där ungdomar finns och är en aktiv part bland annat i teknikcollege på gymnasienivå och andra utbildningssammanhang. Vi måste bara kliva ut ur vår tegelhög till fabrik och visa vad industriarbete idag verkligen innebär. Vår strategi är att Almedahls ska vara intressant. 

En längre sammanfattning om CAV-seminariet kommer inom kort på CAV:s hemsida, www.hb.se/cav.

Text och foto: Lena Löfgren.