Ungdomar och arbetsmarknad - En fråga om ömsesidig attraktion?

Vårens seminarieserie behandlar framtidens arbetsplatser. Frågor som ställs är b.l.a: Hur ska en arbetsplats se ut för att vara attraktiv för de unga på väg in i arbetslivet? Vad krävs för att de äldre ska stanna kvar? Hur ser situationen ut på arbetsmarknaden på lite längre sikt när det gäller tillgång på arbetskraft?

Första seminariet sätter ett särskilt fokus på den yngre generationen. Bland annat diskuteras vad som krävs såväl av de yngre som av arbetsgivare för att upplevas som attraktiva. Många organisationer står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen, samtidigt som många unga saknar arbete.

Möt Mia Liljestrand, utbildningspolitisk expert vid Svensk Näringsliv, som lyfter den viktiga frågan om yrkesutbildningens betydelse för ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Möt också Christian Lundell, operativ chef och delägare av Almedahls AB, som berättar om hur ett 167-årigt företag håller sig attraktivt och de initiativ som finns för att ge ungdomar en positiv upplevelse av teknik & fabrik.

Tid: Tisdagen den 25 februari kl 15-18

Inledare: Mia Liljestrand, Utbildningspolitisk expert, Svenskt näringsliv, Stockholm och Christian Lundell, Operativ chef, Almedahls AB.

Plats: D 207 (Entré Allegatan, förbi matsalarna)  

Anmäl deltagare från er organisation/företag på  www.hb.se/cav/anmalan senast den 19 februari.

Varmt välkomna!

Ladda ned inbjudan som PDF

Päivi och Christian