Akademichefen har ordet

Inom alla våra verksamhetsgrenar på Akademin för textil, teknik och ekonomi pågår spännande aktiviteter och vi har starka forsknings- och utbildningsmiljöer inom många områden. Ibland blir det vi gör även mer publikt uppmärksammat. Vi hade nyligen konferensen The Design of Prosperity som var välbesökt och hade ett hållbarhetstema, vilket även gällde den presentation som kronprinsessan fick av vår forskning samma dag. Av en tillfällighet så sammanföll dessa två händelser, men det var ingen tillfällighet att båda två hade hållbarhet som tema.

Hållbarhet, hållbar utveckling eller social hållbarhet är olika benämningar på det vi gör inom vår forskning och utbildning för att visa på långsiktighet och ansvarstagande. Det framgick till exempel av både Mohammad Taherzadeh som presenterade forskning inom resursåtervinning och Karin M Ekström som presenterade forskningen kring hållbar konsumtion. Det som också är uppenbart är att våra fysiska miljöer är viktiga. Våra verkstäder och labb ger oss möjlighet att utveckla spännande forskningsprojekt och ger studenterna unika möjligheter i sina utbildningar.

Under hösten fick högskolan sitt första Horizon 2020-projekt, ArcInTex ETN, vilket innebar att vi blev koordinator för projekt som huvudsak ger möjlighet till ett internationellt samarbete kring forskarutbildningen i textil design och att anställa doktorander. Det här är ett mycket prestigefyllt projekt och visar ännu en gång vår kapacitet och kompetens inom det konstnärliga forskningsområdet.

Det pågår även interna självvärderingar av akademins fyra forskarutbildningar, resursåtervinning, textil design, textil materialteknik och textilt management. I veckan har rapporter som ett resultat av självvärderingarna lämnats in och till våren kommer ett antal audits genomföras med internationella granskare.

Den nya organisationen tar form även om många uppfattar att det går långsamt. Beslutet om sektioner har tagits. Innan jul kommer vi förhandla om vilka som kommer att bli sektionschefer och alla medarbetare kommer ha fått beslut om sin tillhörighet till en sektion. Det kvarstår dock en del arbete, men det fortsätter vi med efter nyår.

Med det vill jag önska er alla en god jul och ett gott slut!

Mikael Löfström