Beslut om översättningar efter ny organisation

Enligt beslutet ska den engelska översättningen gälla från och med den 15 december 2014 och ersätta tidigare preliminära översättningar.

Akademin för textil, teknik och ekonomi  Faculty of Textiles, Engineering and Business

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  Faculty of Librarianship, Information, Education and IT

Akademichef  Dean of Faculty

Förvaltningschef  Head of Professional Services

Sektion Department

Sektionschef  Head of Department

Verksamhetsstöd Professional Services

Beslutet om översättningarna följer ledningsrådets samlade förslag. Förslaget har förankrats i organisationen genom respektive akademichef och enhetschef. Samråd har skett med Studentkåren i Borås, som ställer sig bakom förslagen. Beslut om sektioners samt avdelningar engelska översättningar kommer att ske i särskild ordning.

Text: Erik Holmlund