Bibliotekets roll i fokus

"– Jag vill ta reda på hur bibliotekariers roll ser ut i forskningsprojekt och vad som behövs för att samarbetet mellan bibliotekarier och forskare ska fungera bra, säger Pieta Eklund, som sedan första september ägnar större delen av sin arbetstid åt forskarstudier.

Hon har arbetat som bibliotekarie vid högskolans bibliotek de senaste fyra åren och har bland annat ett förflutet som lärare vid Bibliotekshögskolan. Det var också där hon läste sin utbildning i början av 2000-talet."

Läs hela artikeln i senaste numret av Magasin 1866.