Effektivare infosökningar i stora textmassor

En man tittar besvärat på en stor pappershög

Stora mängder ostrukturerad information, eller Big data som det också kallas, skapar problem – inte minst när man som forskare ska få överblick över ett forskningsområde.

– I vårt forskningsprojekt INCITE, möter vi de utmaningar som har förts fram av de förändrade mönstren i informationsproduktion och informationsanvändning. Det gäller volym, hastighet och variation, säger Nasrine Olson, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Hon förklarar att det kan handla om att det har blivit mer information och många flera publikationer, de tillkommer med snabbare hastighet, och datatyperna och informationskällorna har blivit mer varierade.

Del i samarbete mellan Skövde och Borås

Projektet är en del i det strategiska forskningssamarbetet mellan högskolorna i Borås och Skövde. Det ingår i temat Informations- och kommunikationsteknik. Alexander Karlsson, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde förklarar vidare.

Om INCITE – Information Fusion as an E-Service in Scholarly Information Use
Det övergripande syftet med projektet INCITE är att utveckla nya metoder och verktyg baserat på informationsfusion och bibliometrisk analys för att på olika sätt analysera vetenskapliga publikationer och annan data relaterad till forskningsområden/ämnen., t.ex. akademiska nätverk, patent och annan forskningsaktivitet som går att behandla med kvantitativa metoder.

– Om man gör en sökning på internet, till exempel, så genererar det väldigt många träffar, ibland miljontals. Det vi gör i det här forskningsprojektet är att ta fram en prototyp som gör en effektivare typ av sökfiltrering. På så vis kan en textmassa delas in i olika teman och därmed ge en snabb överblick över ämnet.

Forskarna på de olika lärosätena har olika expertkunskaper som kompletterar varandra väl. Genom att arbeta tillsammans hoppas de på att hitta innovativa lösningar för att underlätta forskningsprocessen. Forskarna från Högskolan i Borås har sin expertis inom biblioteks- och informationsvetenskap.

– Vi studerar användarnas informationsbeteende och identifierar de problem de möter. Vi bygger på kunskap inom användarstudier, bibliometri och informationsåtervinning för att utveckla förbättrade metoder och tekniker som underlättar tillgängligheten och användandet av information, säger Nasrine Olson.

Om forskningssamarbetet Skövde – Borås
Forskningssamarbetet mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås började efter att den tidigare regeringen efterlyste ett utvidgat samarbete mellan landets mindre och medelstora lärosäten. Syftet är att utveckla konkurrenskraftiga forskarmiljöer som bidrar till att forskningsresultat kommer till verklig nytta utanför den akademiska världen. Läs mer om samarbetet.

– Det vi bidrar med i projektet från Skövdes sida är expertisen inom områdena informationsfusion, datalogi och programmering. Vi utvecklar alltså verktygen som ligger till grund för de här effektivare sökningarna.  Verktygen kan till exempel även användas för att effektivt söka i textströmmar från sociala medier, säger Alexander Karlsson.

 

 

Text: Anna Kjelsson/Cecilia Fransson (Högskolan i Skövde)
Foto: Colorbox