Forskning från högskolan nominerad i ledande affärsidétävling

Nils-Krister Persson

Deras företag Waterweave har nominerats i kategorin "Bästa affärsplan" och har chansen att vinna 20 000 kronor, plus 80 000 kronor om de vinner i regiontävlingen.

Nils-Krister Persson, docent på Högskolan i Borås och idébärare till Waterweave, har forskat kring att rena dagvatten från såväl mikroorganismer som metalljoner med hjälp av textilier. Textilierna används som en form av ”sjögräs” för att fånga upp partiklar.

– Vi tittar bland annat på dagvatten som rinner intill motorvägar, säger Nils-Krister Persson. Textilier kan täcka stora ytor och är på så vis en kostnadseffektiv lösning.

Sedan maj 2014 har Nils-Krister arbetat tillsammans med Maria och Sandra som studerar andra året på entreprenörsprogrammet på Chalmers tekniska högskola. Tillsammans driver de företaget Waterweave där också Inkubatorn i Borås är delaktiga. Smart Textiles är också betydelsefulla för företaget och forskningen.

– Jag har ett jättebra samarbete med Maria och Sandra, som gör ett bra och viktigt arbete. Jag hade inte drivit detta vidare själv. Jag arbetar även mycket tillsammans med Patrik Lennartsson, universitetslektor på Högskolan i Borås, vi har gjort mycket forskning tillsammans.

Samarbete viktigt

Högskolan i Borås har sedan många år tillbaka ett samarbete med Venture Cup, med syftet att utveckla Venture Cup på högskolan. Detta genom att öka intresset och kunskapen om entreprenörskap, och i förlängningen öka tillväxten i regionen. Högskolan bjuds in att delta i tävlingsprocessen för Venture Cup Väst.

Regionfinalen hålls i kväll den 16 december, Nils-Krister kommer vara på plats tillsammans med Maria och Sandra.

Text: Annie Klasén