Lokala textilföretag visar vägen för hållbar produktion

Bild på handvävda textilier.

Vad handlar din forskning om?
−Den handlar om att förändra vårt sätt att tänka om och förväntningar av mode. Mitt arbete rör sig inom det samhällsvetenskapliga området men svarar på fakta från det naturvetenskapliga området som säger att vi måste leva, och eventuellt kan blomstra, inom ramen för vad jordens biosfär klarar av och med respekt för våra medmänniskor. Globalt mode, speciellt under de sista årtiondena, har i ökande omfattning blivit en hyllad konsumtionsaktivitet som på många sätt går stick i stäv med möjligheterna att uppnå miljömässigt och socialt välbefinnande.

Avhandlingen fokuserar inledningsvis på att förstå dessa rådande omständigheter med hänsyn till teorier om hur man når förändring. Sedan har två reella fall för småskalig lokal textil- och modeproduktion, Växbo Lin i Hälsingland i Sverige och WomenWeave i Maheshwar i Indien undersökts.

−Målet var att se om och hur dessa olika företagsmodeller kan hjälpa oss att omvärdera uppvärdera och ändra riktning på ”modets funktioner”.

Hur genomförde du dina undersökningar?
−Jag valde att närma mig temat ur en etnografisk vinkel. Jag undersökte teori och diskussioner kring så kallat hållbart mode, och genomförde fältstudier, huvudsakligen i Sverige och Indien, där jag undersökte vad som faktiskt händer på plats.

Vad är dina slutsatser?
−Lokal produktion av textil och mode främjar en social eller psykologisk mentalitet som kan hjälpa oss se rimlighet och måttfullhet kring vad vi tillverkar, hur vi tillverkar och hur vi använder det vi tillverkar. Det kan också leda till att man tillverkar mycket mer intressanta, mera varierade och mer meningsfulla produkter än vad dagens globala modesystem är kapabla till. Det kan utan tvivel skapa nav för ekonomisk aktivitet, med andra ord arbetstillfällen. Huruvida detta leder till att skapa hållbarhet, vilket per definition måste var ett globalt fenomen, återstår att se.

När började du på Högskolan i Borås?
−Jag började jobba här som doktorand 2010.

Varför just Borås?
−För några år sedan insåg jag att mina kunskaper inom textil, mode och hållbarhet behövde uppdateras. Jag valde Textilhögskolan för att gå en masterutbildning i tillämpad textilt management för att skolan har så fantastiska faciliteter. Jag ville också väldigt gärna få erfarenheter från en, för mig, utländsk utbildning. Under tiden jag läste på mastersutbildningen inspirerades jag av professor Simonetta Carbonaro, upphovskvinna för ”The Design of Prosperity” och bestämde mig för att söka en doktorandtjänst för att undersöka hållbarhet kring design management.

Vad gjorde du innan forskarstudierna?
−Jag har gjort en massa olika saker, men mitt huvudområde är att jobba med samtida konst, designa textilier för modeföretag, undervisa inom textil på universitet och att vara lärare i engelska som andraspråk.

Du är lärare på Parsons i New York, Vad undervisar du i där?
−Just nu har jag en textil introduktionskurs för modestudenter, men jag har också undervisat i CAD samt engelska inom området design. På Textilhögskolan undervisar jag kursen Konsten att bedriva affärer. Jag håller i seminarier kring textil, mode och hållbarhet och jag samordnar konferenser för Design of Prosperity. Jag undervisar också på en handvävningsskola, som jag kallar ”THS South” i Maheshwar i Indien.

Licentiatavhandling

Den 9 december presenterar David Goldsmith sin licentiatavhandling "Local Fashionalities: Växbo Lin and WomenWeave"

Parsons The New School for Design, är en av världens främsta designutbildningar på universitetsnivå) http://www.newschool.edu/parsons/ .

Text: Solveig Klug
Foto: Handvävda textilier: Privat. Porträttbild: Henrik Bengtsson