Nöjda studenter hyllar distriktssköterske-utbildning

Gunilla Lundgren och Anna Thornberg

Gunilla Lundgren och Anna Thornberg blev nyligen klara med sin specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska. De har studerat på distans under fem terminer.

Tiden de ser tillbaka på är fylld av positiva upplevelser och intryck. De har båda studerat vid flera andra högskolor, men är överens om att Högskolan i Borås utan tvekan är det bästa lärosätet. Därför satte de orden på pränt och berömde utbildningen och lärarna med ett brev till rektorn.

Hög kompetens hos lärarna

-Vi  har haft väldigt bra lärare och föreläsare. De har en hög vetenskaplig kompetens och inspirerar oerhört till forskning inom yrket. Vi har känt att undervisningen har gett oss något varje gång och har inte velat missa en enda föreläsning, säger Gunilla när hon berättar om vad som stod i brevet.

-Lärarna ser den enskilda studenten, och har höga, men adekvata mål och släpper inte på kvalitén. Kraven är tydliga och man hjälper studenten att hålla dem, fortsätter hon.

När de gjorde sitt examensarbete som de skrivit tillsammans fick de god hjälp av sin handledare, professor Margaretha Ekebergh.

-Hon var väldigt bra, oerhört vetenskapligt förankrad och förstod sin roll som handledare, säger Anna och Gunilla håller med.

Förutom att berömma lärarna och undervisningen så anser de båda studenterna att lärarna dessutom alltid varit snabba med respons per e-post och via lärplattformen PING PONG.

Nu väntar framtiden

Efter slutexaminationen väntar nu en framtid full av olika möjligheter som distriktssköterska.

Anna arbetar idag inom primärvården med äldre som har diabetes, ett vårdområde hon gärna fortsätter inom, men hon önskar jobba mer med distriktssköterskemottagning.

Gunilla, som redan arbetar på en akutmottagning i Helsingborg är intresserad av att också läsa specialistutbildningen till akutsköterska. Hon drömmer om att forska och vill utveckla samarbetet mellan akutsjukvård och primärvård för att på sikt kunna hjälpa äldre till ett ökat välbefinnande.

Text och bild: Turid Oom