Nu är Ladokportalen igång

Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok.

I portalen kan du:

  • Söka fram uppgifter gällande studenter på både grund-, avancerad och forskarnivå
  • Ta fram förväntade deltagare på kurs
  • göra resultatuppföljning på kurs
  • söka fram uppgifter gällande utfärdade examina.

All personal har tillgång till Ladokportalen, och du når den på ladokportalen.hb.se
Du loggar in med de vanliga användaruppgifterna som du har kopplat till din signatur.

Inom kort kommer det även att finnas en ingång för studenter till Ladokportalen. Denna kommer ersätta nuvarande ”Mitt konto”. På portalen kan studenten bland annat ansöka om examensbevis, ta ut intyg, se sina registreringar och resultat och göra tidigt avbrott på kurs. Till våren kommer de även anmäla sig till tentamen och registrera sig på kurs.

Vid frågor, hör av er till ladok@hb.se

Text: Annie Klasén