Nya kontorslokaler snart klara

Studentkåren i Borås får snart nya lokaler

– Att byta lokaler är något våra företrädare arbetat aktivt med och som vår styrelse fick ta över. Vi hoppas på att få de nya kontorslokalerna i Sandgärdet innan julledigheten för att kunna få en nystart i början på nästa år och det känns som en lättnad men också roligt att arbetet äntligen börjar bli färdigställt, säger Alina Berg, ordförande i Studentkåren i Borås.

Bakgrunden till de nya lokalerna är att Akademiska Hus på uppdrag av Högskolan i Borås hösten 2012 utfört ett så kallat inplaneringstest, i syfte att utreda högskolans samlade lokalbehov under en kommande femårperiod. Där ingick bland annat ett förslag på ny placering för Studentkåren i Borås lokaler i kvarteret Sandgärdet. De lokaler som finns i nuvarande kårhuset och som används av studenter som uppehållsyta/studentpentry samt studentkårens expedition ersätts på grund av kongresshusetableringen. Det som tidigare var tysta läsesalen blir nu en studentlounge i anslutning till byggnadens entré med utgång mot akademiplatsen.

– Jag tror att Sttudentkårens flytt till Sandgärdet blir ett lyft för både kåren och Biblioteket. När funktioner och tjänster samlas i samma lokal drar man nytta av varandra. En biblioteksbesökare kan "passa på" att kontakta kåren när man ändå är i lokalerna och vice versa. Generellt sett ökar också ofta samarbete om det finns en geografisk närhet mellan parterna, säger Svante Kristensson, Bibliotekschef.

Text: Annie Klasén