Vem ska få 2014 års pedagogiska pris?

Studenter och anställda vid Högskolan i Borås kan ge sina förslag på en person eller ett lärar-/forskarlag vid högskolan som har gjort framstående pedagogiska insatser inom grundutbildningen och/eller doktorsutbildningen. Personen eller lärar-/forskarlaget ska också ha varit verksam vid Högskolan i Borås minst två läsår och undervisat/handlett minst 100 timmar per år.

– Från och med nästa år kommer utdelningen av det pedagogiska priset att ske i samband med högskolans årliga akademiska högtid, det vill säga i samband med professorsinstallation och doktorspromotion. Vi tycker att det pedagogiska priset är viktigt och har hög prestige, och passar därför att uppmärksamma under ett sådant högtidligt tillfälle, säger prorektor Martin Hellström.

Priset utgörs av ett resestipendium om 25 000 kronor (enskild person) eller 50 000 (lärar-/forskarlag). Prissumman ska användas för studieresa, konferensdeltagande eller liknande aktivitet, relaterad till pedagogisk verksamhet.

Pristagare utses av en kommitté bestående av rektor/prorektor, representant för Studentkåren i Borås och representant för Centrum för lärande och undervisning (CLU) vid Högskolan i Borås.

Så här nominerar du

Skicka ditt nomineringsförslag, inklusive en kort motivering, till registrator@hb.se senast den 16 januari 2015. Ange Dnr: 702-14 i nomineringsförslaget. Information om kriterier etc.

Pedagogiskt pris genom tiderna

2013 tilldelades priset Lennart Boman vid dåvarande Institutionen för vårdvetenskap. Nedan kan du ta del av alla pristagare genom åren.

Inrättande av pedagogiskt pris 1992

1992              Brita-Lena Json Öman
1993              saknas
1994              Rolf Gustafsson
1995              Göran Berntsson
1996              saknas
1997              Christina Rinaldo
1998              Bo Westerlund
1999              Maria Ferlin
2000              Bernt Evertsson

Inrättande av pris för flexibelt lärande och handledning av doktorander, tre pris utlyses 2001

2001              Mimmi Kylemark, Martin Voss
2002              Lennart Boman, Anita Eklöf, Göran Goldkuhl
2003              Annette Eliasson, Peter Kammensjö, Dennis Beach

Nya regler införs inför utlysning 2004 (516-04-10)

2004              Roy Andersson
2005              Kurslaget för ”Design för det goda livet” (Johan Huldt, Larsh Eriksson, Lars G Strömberg, Agneta Nordlund Andersson, Marcus Bergman, Torsten Hildt, Magnus Larsson)
2006              Rolf Appelkvist
2007              Linda Östlundh
2008              Dag Henriksson, Richard Baldwin
2009              Clemens Thornquist
2010              Eli Bytoft Nyaas, Fernando Seoane Martinez
2011              Jan Nolin
2012              Johan Eklund
2013              Lennart Boman

Text: Johanna Avadahl