Skanna bilder och dokument

På biblioteket finns två flatbäddsskannrar som du kan använda för att skanna bilder och dokument. Skannern på plan 1 kan skanna original upp till A4 och skannern i J517 klarar att skanna original upp till A3. Båda skannrarna använder programmet Epson Scan.

A4-skannern på plan 1
Logga in på datorn och starta programmet Epson Scan som du hittar på skrivbordet. Lägg i ditt original i skannern och gör de inställningar du önskar i Epson Scan. Spara ditt skannade material på din filarea eller på ett USB-minne.

A3-skannern i J517
Denna skanner är kopplad i nätverket och går alltså att använda från valfri dator i J517. Logga in på en dator och starta programmet Epson Scan. Lägg i ditt original i skannern och gör de inställningar du önskar i Epson Scan. Spara ditt skannade material på din filarea eller på ett USB-minne.

OBS. Det går även att skanna dokument på kopieringsapparaterna. Dock är inställningsmöjligheterna begränsade.