Spiken i för Henrik Andersson

Henrik Andersson

Han har studerat hur chefer och medarbetare ser på arbetet på akutmottagningar och den kompetens som detta arbete kräver. I avhandlingen kommer han fram till att endast kunskaper från den grundläggande utbildningen inte räcker för att arbeta inom akutsjukvården.

– Jag hoppas att min avhandling kan öka det vårdvetenskapliga avtrycket på akutmottagningarna, säger han.

Disputation: 12 december 2015, på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Text och bild: Anna Kjellsson