Ta chansen till utbyte inom Linnaeus-Palme

Tobias Ruthenberg, bland barn och ungdomar

Vad ska du göra där?

– Jag ska arbeta som gästlärare på lärarutbildningen vid Muranga Teachers College som ligger ca sju mil nordöst om Nairobi på landsbygden. Min undervisning är inom IKT. Undervisningen inom IKT bedrivs på ett ganska annorlunda sätt än på vår utbildning i Sverige så det är en ganska stor utmaning.

Berätta mer om programmet!

Det är ett internationellt utbytesprogram. Inom programmet, som är delvis finansierat av SIDA, kan vi både skicka och ta emot lärare och studenter från ett annat lärosäte i ett utvecklingsland. Studenterna byter ut en hel termin mot studier - i det här fallet Kenya - och vi lärare är där tre veckor. Vi har för närvarande två kenyanska studenter vid vår utbildning här i Borås och vi hade under oktober månad haft besök av två lärare från Muranga.

Du har tidigare gjort utbyte inom LP. Vill du berätta lite vad dina erfarenheter är enerellt?

– Att våra utbildningar är både väldigt olika men också har vissa gemensamma punkter. Jag har undervisat studenter i Kenya som aldrig tidigare har startat en dator och är totalt okunniga inom modern kommunikationsteknik, det upplever vi inte i Sverige förstås, men de pedagogiska diskussionerna och önskan att hjälp barn i skolan på väg ut i livet är mycket lika. Förutsättningarna är väldigt olika, men i grunden så handlar det om utbildning och oavsett var i världen man befinner sig så är alla överens om att utbildning är nyckeln till ett demokratiskt samhälle.

Till de läsare som blir lite nyfikna nu. Vad är ditt råd?

– Att ta chansen att resa ut om möjlighet ges. Min syn på utbildning och min egen undervisning har stärkts med hjälp av de erfarenheter som jag fått från mina tidigare resor som gästlärare. Jag har försökt anpassa mig efter den lokala planeringen och se om mina erfarenheter från Sverige kan komma till nytta. Detta har gjort att jag även fått undervisa mer likt de kenyanska lärarna vilket har gett intressanta pedagogiska diskussioner med kollegorna i Muranga.

Läs mer

Se vilka möjligheter du har till internationellt utbyte

Text: Erik Holmlund
Foto: Owen Muiruri