Uppmanar vårdpersonal att avstå dokusåpor

Nyligen föll domen i ett fall där barnen kände igen sin döende pappa i dokusåpan ”Sjukhuset”. Hovrätten anser att landstingets anställda röjt sekretessbelagda uppgifter när de pratade om den döende pappan i TV. De anhöriga får 20 000 var i skadestånd. Ett annat TV-program som har ifrågasatts är ”112 – på liv och död”.

– I ett uttalande uppmanar vi helt enkelt sjukvårdspersonal att inte delta i den här typen av program, säger han.

Han förklarar att patientens rätt till integritet och självbestämmande inte respekteras i den här typen av dokusåpor. Dessutom finns det juridiska aspekter som tystandsplikt och sekretess som man bortser från.

– Konsekvensen blir att patienter blir lidande. Om jag råkar ut för en trafikolycka här i Borås hoppas jag så klart att ambulansen kommer dit. Däremot hade jag inte uppskattat att ett filmteam var med och förevigade det hela. Man brukar rättfärdiga den här typen filmer med att det finns ett informationsbehov. Men i det här fallet handlar det inte om det. Det handlar om underhållning.

I fallet med den döende pappan hade ledningen gett godkännande till ett filmteam på ett sätt som inte går att förena med de rättigheter som en patient har.

– Men även om en patient har gett sitt godkännande till medverkan så behöver det inte rättfärdiga det hela ändå. Det är inte rimligt att begära av en patient att snabbt behöva ta ett sådant beslut i det läget, när man kanske är chockad eller påverkad av mediciner, säger Anders Bremer.

Frågan kommer att debatteras på fredag 5/12 kl. 08.30-10.00 vid den Medicinska riksstämman i Stockholm.

Text: Anna Kjellsson och Erik Holmlund