Allra första avhandlingen inom resursåtervinning spikad

På onsdagen kom den upp  – den allra första avhandlingen inom forskningsområdet resursåtervinning producerad på Högskolan i Borås utan stöd från något annat lärosäte. Ett historiskt steg togs därmed när Solmaz Aslanzadeh spikade sitt verk "Pretreatment of cellulosic waste and high rate biogas production".

Högskolan i Borås fick forskarutbildningsrättigheterna inom området resursåtervinning 2011 och är det enda lärosätet i landet som har denna forskningsprofil.

Solmaz Aslanzadeh disputerar den 27 februari på Högskolan i Borås.

Text och foto: Solveig Klug

Intervju med Solmaz Aslanzadeh på radio P4 Sjuhärad.